Aansturen van een groep

 • Veilig op stap - FOS2
 • KSJ8

Maak goede afspraken met je groep:

 • Blijf tussen de leiding vooraan en achteraan.
 • Sluit goed aan.
 • Stop, ook midden in de groep, bij rood licht.
 • TE VOET > het voetpad. Toch op de weg? Links achter elkaar*
 • MET FIETS > het fietspad. Toch op de weg en <15 fietsers? Rechts achter elkaar* Toch op de weg en 15 – 50 fietsers? Rechts per twee*

*Tenzij de leiding anders aangeeft

Blijf steeds attent voor de veiligheid van je groep:

 • Behoud als begeleid(st)er van een groep steeds je positie. Minstens een leid(st)er voor- en achteraan de groep, maar overweeg ook bijkomende leiding tussenin.
 • Bewaak de gemaakte afspraken en durf de groep daar ook op aan te spreken. Ook roepen of een fluitsignaal kan de afspraken ondersteunen en zorgt er meteen voor dat de aandacht verhoogt.
 • Bouw voldoende rustmomenten in. Wie moe is verliest aandacht en alertheid. Dat is niet goed in het verkeer.
 • Let op met bagage. Bevestig alles zoals het hoort op een fiets. Overladen of slecht geladen fietsen zijn een gevaar in het verkeer.
 • Houd de groep altijd goed aaneengesloten. Breng de trage stappers of fietsers vooraan in de groep, zo blijft het tempo aangepast.
 • Als leid(st)er van een groep fietsers of stappers mag je het verkeer niet stilleggen. Jij bent wel diegene die de groep aanwijzingen geeft maar moet dus wel wachten met oversteken tot de weg vrij is. Eenmaal de groep oversteekt op een plaats zonder verkeerslichten dan mag het verkeer die (goed aaneengesloten) groep niet doorbreken.