Als een lid een ongeval veroorzaakt

Ieder jaar vallen er duizenden verkeersslachtoffers. Ieder jaar veroorzaken dus evenveel mensen een verkeersongeval. De schaamte en het schuldgevoel zijn vaak groot, drijven veroorzakers in een isolement en weerhouden hen hulp te vragen of te aanvaarden. Wanneer een lid een ongeval veroorzaakte, is het belangrijk om als vereniging niet meteen beschuldigingen te uiten, maar hierover te praten.

Veroorzakers en slachtoffers van een verkeersongeval bevinden zich immers op een breed continuüm. Er is niet zoiets als 'het slachtoffer’ en 'de veroorzaker'. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een zware fout, zoals overdreven snelheid, onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. Maar in heel wat gevallen is het een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Ook veroorzakers en hun omgeving worstelen met de gevolgen van het verkeersongeval.

Als veroorzaker zit je misschien met de vraag hoe dit alles is kunnen gebeuren. Kan je nog iets goedmaken voor het slachtoffer? Wat zal er verder gebeuren? Welke gevolgen kan je nog verwachten?

Suggnomè (bemiddelingsdienst)

www.suggnome.be of info [at] suggnome.be

 

Rechtstreeks contact opnemen met de tegenpartij is vaak moeilijk. Je voelt je te emotioneel, te kwaad, te gekwetst, te bang, je bent bezorgd om de reactie... De tussenkomst van een neutrale bemiddelaar kan helpen. Deze bemiddelaar legt het eerste contact naar de andere betrokken partij(en) en tracht een dialoog tot stand te brengen. Een bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan gesprekken hebben met slachtoffer en veroorzaker apart. In dat geval brengt hij vragen en boodschappen over van de ene naar de andere partij. Partijen kunnen er ook voor kiezen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek. Dit wordt uiteraard goed voorbereid. De bemiddeling is vrijwillig, verloopt vertrouwelijk en is gratis.

Geef het lid dat het ongeval veroorzaakte daarom de kans om zijn verhaal te vertellen en laat het lid niet meteen vallen. Indien het lid ondersteuning nodig heeft, kan die terecht bij:

De dienst slachtofferbejegening van de lokale politiedienst

Diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk

www.caw.be

Zelfhulpgroep veroorzakers

Contact met de zelfhulpgroep kan via Rondpunt. Stuur Rondpunt een mail (hulpvraag [at] rondpunt.be) met je contactgegevens (mailadres of telefoonnummer) en Rondpunt bezorgt deze aan de lotgenotenwerking. Je wordt dan door iemand van de lotgenotenwerking gecontacteerd.