Begeleiding door wegkapiteins

Ook voor een groep fietsers zorg je natuurlijk voor voldoende leid(st)ers die mee fietsen. Voorzie minimaal een leid(st)er voor- en achteraan. Wettelijke begeleiding (of het voorzien van wegkapiteins) is afhankelijk van de grootte van je groep fietsers. Begeleiding voor groepen fietsers is niet zo eenvoudig. Hou de groep dus zo beperkt mogelijk en splits op als dat nodig is. 

Tot 50 fietsers    

Begeleiding door wegkapiteins is niet verplicht. Kies je daar wel voor dan moet je minstens voor twee wegkapiteins zorgen. (zie verder)

vanaf 51 tot 150 fietsers

De groep moet verplicht begeleid worden door ten minste twee wegkapiteins en twee begeleidende auto’s.

Eén wegkapitein moet in het bezit zijn van een deelnemerslijst. Een wegkapitein moet ten minste 21 jaar zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’. Aan kruispunten zonder verkeerslichten kan de wegkapitein het verkeer stilleggen met een verkeersbordje en aanwijzingen geven terwijl de groep oversteekt.

De begeleidende auto’s rijden op ongeveer 30 meter voor en/of achter de groep fietsers. Als er slechts één begeleidende auto is (minder dan 50 fietsers), dan moet die de groep volgen. Een begeleidende auto moet het bord A51 met het symbool van een fiets in het wit op het dak zetten, goed zichtbaar voor het tegemoetkomend of volgend verkeer (de drie benen van de driehoek zijn minstens 70 cm lang en de afgebeelde fiets is minimum 50 cm breed – zelf aan te maken of te bestellen bij een leverancier van sportbelettering).

Meer dan 150 fietsers

Een groep van meer dan 150 fietsers mag niet zo de weg op. Het is dus verplicht om te gaan opsplitsen naar groepen van maximaal 150 fietsers en per groep te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals hierboven omschreven.