Groep zonder begeleiding

  • Veilig op stap - FOS3
  • IJD8

Oudere leeftijdsgroepen gaan soms ook zonder begeleiding op tocht. Maak die keuze altijd héél weloverwogen. Weet dat je als leidingsploeg de verantwoordelijkheid voor je leden blijft dragen. Dat wil zeggen dat je voldoet aan de organisatie- en toezichtplicht. Je moet dus kunnen aantonen dat je de tocht goed hebt voorbereid en dat je de leden die er straks zonder leid(st)er op uit trekken goed geïnformeerd hebt.

Is er één vaste regel? Niet echt. Alle jeugdbewegingen geven wel duidelijk aan dat de allerjongste groepen (zeker jonger dan het vijfde leerjaar) niet zonder begeleiding op weg kunnen. De minimale leeftijdsgrens varieert wel wat (zo is een groep zonder begeleiding voor KLJ niet mogelijk onder de 16 jaar). Raadpleeg dus je nationale koepel als je twijfelt over jouw regel rond deze leeftijdsgrens. Voor elke groep die op stap gaat zonder begeleiding wijzen al de jeugdbewegingen op het belang van een verantwoorde keuze én de nodige inspanningen om die groep voldoende voor te bereiden en op te volgen tijdens de tocht. Zij hanteren daarbij onderstaande richtlijnen. 

Enkele richtlijnen:

  • Het is aangewezen om de leden via een uitgestippelde tocht (zeker in ongekend terrein) te laten wandelen of fietsen. Zo waak je er over dat de tocht gevaarlijke situaties vermijdt en ken je in geval van nood het parcours van de leden.
  • Werk met bemande tussenposten. Zo weet je telkens waar je leden zich ongeveer bevinden.
  • Geef een fiche mee met een noodnummer van de leiding. Benadruk dat de leden hun leiding vroeg genoeg moeten contacteren als ze het gevoel hebben dat ze fout lopen of fietsen. Bij een noodsituatie contacteren ze eerst de hulpdiensten (112) en pas daarna het noodnummer van de leiding.
  • Zorg er voor dat er minstens één opgeladen GSM mee is met de groep. Wil je dat de leden het toestel enkel gebruiken in noodsituaties? Steek de GSM in een gesloten enveloppe en geef hem zo mee met de groep.
  • Maak duidelijke afspraken en informeer over het verkeersreglement. Te voet of met de fiets moet je de wettelijke regels volgen!
  • Benoem minstens twee (afhankelijk van de grootte van de groep) van je leden als SAVE-mannen/vrouwen. Zij nemen de posities op kop en achteraan in en hebben in het bijzonder aandacht voor de verkeersveiligheid van de groep. De SAVE-methodiek kan daarbij helpen!
  • Voorzie voldoende reflecterend materiaal. Zo vallen de leden goed op als groep. Ook overdag. Ook al is het nog niet donker, het verhoogt altijd de zichbaarheid en je weet bovendien nooit of de groep langer dan nodig onderweg zal zijn en pas ’s avonds hun tocht zal beëindigen.