BOB is thuis in het jeugdwerk

  • Veiliig op stap - IJD1
  • chiro4

Alcohol hoort nooit in het verkeer.

Niet in de wagen, maar ook niet te voet of met de fiets. Alcohol maakt je roekeloos en doet geen goed aan je evenwichtsgevoel en reactiesnelheid. Laat alcohol dus niet toe voor of tijdens een tocht. Als begeleid(st)er van een groep drink je zeker geen alcohol. Juiste beslissingen nemen en steeds alert zijn lukt niet met een dronken kop. Meer nog, het getuigt gewoon van onverantwoord gedrag.

Durf je medeleiding dus aanspreken op dat pintje te veel en denk misschien ook na over een duidelijk alcoholbeleid (meer daarover: www.drugsinbeweging.be)…