Doordachte route

  • Veilig op stap - FOS8
  • S&G1

Een verkeersveilige tocht begint al bij de vroegste fase van het uitstippelen.

Ook op een (al dan niet digitale) kaart kunnen al heel wat mogelijke risico’s vermeden worden. Drukke straten krijgen op een kaart vaak een andere aanduiding mee dan de kleinere verkeersluwe wegen. Ook een druk kruispunt, een overweg, oversteekplaatsen in een bocht of andere locaties met mogelijk gevaar van het verkeer kan je al in deze fase via een alternatieve route vermijden.

Kies bij het uitstippelen van je route vooral voor de zogenaamde ‘trage wegen’. Die wegen zijn er in het bijzonder voor fietsers en/of wandelaars. Dat is leuk en veilig om te wandelen of te fietsen. Ook bestaande wandelroutes en de intussen goed gekende ‘wandelknooppunten’ zijn goede referenties voor aangename wandelwegen…