En wat in nood?

  • Veilig op stap - JRK2
  • JRK5

Ondanks alle inspanningen is een noodgeval nooit uit te sluiten. Zorg er voor dat je als begeleiding ook voorbereid bent op die noodsituatie… klein of groot.

  • Neem een basis eerstehulp-set mee (de checklist kan je hier downloaden).
  • Neem de aangifteformulieren van de verzekering van jouw organisatie mee op tocht.
  • Zorg er voor dat minstens iemand van de begeleiding ook eerste hulp bij een ongeval kan toepassen…
  • Een groep fietsers zorgt het best ook voor een set met het nodige materiaal om eenvoudige pech snel te verhelpen (de checklist kan je hier downloaden).
  • Een GSM is vandaag een must voor een groep op tocht! Past een GSM niet in het opzet? Steek die dan in een gesloten enveloppe die enkel toegankelijk wordt in een noodsituatie.
  • Denk na over een noodprocedure. Kennen we de noodnummers van hulpdiensten? Kennen we het noodnummer van de koepelorganisatie? Weten we waar we op moeten letten voor de verzekering? Is er ook iemand op het thuisfront die permanent bereikbaar is en bijstand kan leveren in nood?
  • Zeker bij een grotere tocht is het aan te raden om als begeleiding ook een volledige ledenlijst mee te nemen (de checklist kan je hier downloaden). Die lijst geeft ook de mogelijkheid om eventuele bijzondere medische noden (allergieën, medicatie, …) van de leden bij de hand te hebben. Bovendien heb je zo ook voor iedere deelnemer de contactgegevens van het thuisfront mee.

Lees veel meer bij 'IN NOOD'!