Nazorg - gewonden - lees meer

Contact onderhouden met een lid dat lange tijd afwezig is

De revalidatie kan maanden of zelfs jaren duren en vaak is het onmogelijk om een juiste inschatting van de toekomst te maken. Dit vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen: niet alleen van de gewonde persoon, maar ook van zijn omgeving. Daarnaast moet het slachtoffer het gebeurde en de eventueel blijvende letsels verwerken. De vriend(in)en kunnen een aanzienlijke rol spelen in het verwerkingsproces.

Suggesties om als vereniging contact te houden met een lid dat lange tijd afwezig is:

 • Neem contact met de ouders van het slachtoffer en bespreek de bezoekmogelijkheden.
 • Indien bezoek mogelijk is, maak een bezoekplan op dat tegemoet komt aan de mogelijkheden en wensen van het slachtoffer (aantal bezoekers, bezoekmomenten spreiden over revalidatieperiode,...).
 • Is bezoek niet mogelijk, dan kan een chat/facebook-plan opgemaakt worden. Dit is ook fijn wanneer bezoek wel mogelijk is.
 • Maak geen beloftes die je niet kunt blijven waarmaken want dit kan als zeer pijnlijk ervaren worden.
 • Zorg ervoor dat het bezoekplan gedurende een lange periode vol te houden is.
 • Ontwerp een blog waarop het slachtoffer informatie kan zetten over zijn/haar revalidatieproces zodat hij/zij deze niet steeds moet herhalen. Vriend(in)en kunnen op de blog vertellen over de activiteiten in de vereniging.  Zo weten ze van elkaar waar ze mee bezig zijn en is de kans op vervreemden minder groot. De vriend(in)en kunnen zich beter inleven in de veranderende leefwereld van het slachtoffer.
 • Integreer in de activiteiten van de vereniging opdrachten die de leden kunnen doen voor het slachtoffer zodat die niet vergeten wordt: schrijf een briefje, stuur een kaartje, maak een fotoreeks over de activiteit, stel een krantje op met de laatste weetjes uit de vereniging …
 • Wanneer het slachtoffer voor een dag of weekend naar huis mag, kan een activiteit georganiseerd worden op maat van het slachtoffer.
 • Organiseer een activiteit rond ‘beperkingen’ om het begrip bespreekbaar te maken. Huur bijvoorbeeld rolstoelen en maak een parcours.
 • Nodig het slachtoffer uit op activiteiten wanneer dat mogelijk is. Bespreek deze activiteiten vooraf met de ouders, anders kan dit tot frustratie leiden wanneer de activiteit toch niet mogelijk blijkt.
 • Bespreek met het slachtoffer wat hij wel en niet wil vertellen en hoe de praktische zaken zullen lopen.
 • Bereid de andere leden van de groep voor wanneer het slachtoffer langskomt. Duid leden aan om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen.

Re-integratie in de vereniging

 • Zorg tijdelijk voor aangepaste activiteiten wanneer het slachtoffer nog revalideert maar wel aanwezig kan zijn op de activiteiten.
 • Bespreek met de ouders en het slachtoffer wat de wensen zijn en wat mogelijk is.
 • Wees eerlijk wanneer zaken niet mogelijk zijn.
 • Indien blijkt dat het slachtoffer blijvende letsels heeft en in de toekomst niet meer kan deelnemen aan activiteiten binnen de vereniging, ga dan mee op zoek naar een alternatief.