Nazorg na een ongeval met overlijden

  • Probeer de opvang zoveel mogelijk binnen de groep te houden.
  • Probeer zoveel mogelijk een veilige sfeer te scheppen.
  • Betrek de ouders van de leden en informeer hen over wat je doet.
  • Organiseer met de ganse groep een herdenkingsmoment of maak een herdenkingsteken. Maak geen beloftes die je niet kunt blijven waarmaken want dit kan als zeer pijnlijk ervaren worden door de ouders.

LEES MEER