Nazorg - overlijden - lees meer

Opvang van de groep in een latere fase

 • Geef tijdens volgende activiteiten steeds gelegenheid aan leden om vragen te stellen en gevoelens te uiten.
 • Wanneer één van de volgende activiteiten een event is kan dit eventueel doorgaan ter nagedachtenis van het overleden lid. (Na overleg met ouders.)
 • Probeer de opvang zoveel mogelijk binnen de groep te houden. Vertrouwde personen geven veiligheid.
 • Probeer zoveel mogelijk een veilige sfeer te scheppen.
 • Betrek de ouders van de leden en informeer hen over wat je doet.

Overleden lid blijvend herinneren

 • Maak met de familie van het overleden lid afspraken over een herdenkingsmoment (bijvoorbeeld een wandeling). Zorg dat deze afspraken nagekomen worden. Maak geen beloftes die je niet kunt blijven waarmaken want dit kan als zeer pijnlijk ervaren worden.
 • Maak ook afspraken met de ouders over het al dan niet op de hoogte houden van activiteiten van de groep (groepsbarbecue, bezoekdag voor de ouders op kamp,…). Respecteer de wens van de ouders hierin.
 • Bespreek met broers/zussen, hechte vriend(in)en of vriend(in)innen hoe zij benaderd wensen te worden: niet aangesproken worden (sommige kinderen en jongeren willen vooral ‘gewoon’ zijn, respecteer dit dan) of net wel aangesproken worden over het verlies (regelmatig vragen hoe het gaat).
 • Geef het overleden lid een plaats tijdens groepsactiviteiten, jaarlijks bezinningsmoment op kamp … De koepel kan hierbij ondersteunen. Informeer hierover steeds de ouders van het overleden lid.
 • Maak een sfeerhoekje in een lokaal.
 • Sjor een gedenkteken of plant een boom voor het overleden lid.
 • Breng een bezoekje aan het graf.
 • Geef het overleden lid een plaatsje op de website of in het nieuwskrantje.

Meer weten? Surf naar www.rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/overleden-slachtoffer/.