Eerste hulp bij een verkeersongeval

  • EH1
  • JRK10

Als je op tocht gaat met een groep kinderen, zowel te voet als met de fiets, bestaat de kans dat er zich een ongeval voordoet. Meestal gaat het om kleine ongevallen waarvan de gevolgen beperkt zijn. Soms gebeuren er ook ernstigere ongevallen. Geen enkel ongeval is gelijk: er zijn heel wat factoren die in elke ongevalsituatie telkens anders kunnen zijn. Ondanks die verschillen doorloop je als eerstehulpverlener toch steeds dezelfde vier stappen. Deze vier stappen helpen je om de situatie goed in te schatten en op een gepaste manier hulp te verlenen.

  1. Veiligheid
  2. Vaststellen van bewustzijn en ademhaling
  3. Verwittig de hulpdiensten
  4. Verleen eerste hulp