Omgaan met media

 • Veilig op stap - KSJ3
 • KLJ7

Ongevallen met jonge mensen hebben een belangrijke plaats in de media. Wanneer een ongeval in de context van een jeugdvereniging gebeurt, neemt de belangstelling nog toe. Het nieuws verspreidt zich snel en de kans bestaat dat iemand van de media je meteen na het ongeval op de plaats van het ongeval benadert.

Wat bij persaandacht? 

 • Neem contact met de persverantwoordelijke van de koepelorganisatie via het noodnummer.
 • Duid één perswoordvoerder binnen de vereniging (of van de koepelorganisatie) aan zodat alle persaandacht gekanaliseerd wordt. Kies iemand die gewoon is het woord te voeren en laat deze persoon bijstaan indien nodig.
 • Geef geen commentaar zolang er geen perswoordvoerder is aangesteld.
 • Spreek duidelijk af wat wel en niet gezegd wordt in samenspraak met de hoofdleiding, koepelorganisatie en familieleden van de betrokkene(n).

Het contact met de media

 • Vraag contactgegevens van de betrokken journalist.
 • Bespreek al voor het eigenlijke interview waarover je wel en niet wil praten. Eens je begint te praten, is het soms moeilijk om grenzen te trekken.
 • Bespreek de mogelijkheid om het artikel te lezen en te corrigeren voor het gepubliceerd wordt, of een uitzending te bekijken voor ze uitgezonden wordt.
 • Je kan ervoor kiezen anoniem te blijven. Bespreek dit meteen met de journalist.
 • Wanneer er veel belangstelling is, kan een plaats en moment afgesproken worden om de pers gezamenlijk te woord te staan. Zo voorkom je dat je steeds hetzelfde verhaal moet herhalen en dezelfde vragen moet beantwoorden. Op die manier kan je bovendien voorbereiden wat je wel en niet zal zeggen.
 • De media wil graag beelden. Weet dat opgenomen beelden later opnieuw gebruikt kunnen worden. Bespreek op voorhand of beelden van kinderen genomen mogen worden en maak dit duidelijk aan de aanwezige pers.

Kinderen en jongeren in de media?

 • Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Laat hen beter niet aan het woord in de pers. Mocht je dat toch doen, bespreek vooraf heel duidelijk met deze kinderen wat de voor- en nadelen kunnen zijn.  Zorg steeds voor de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van het kind tijdens het interview.
 • Kinderen hebben vaak hoge verwachtingen van de publicatie of uitzending terwijl deze vaak afwijkt van hetgeen ze verwachten of in het slechtste geval gaat de publicatie of uitzending niet door. Bereid hen hierop voor.

Als het toch fout loopt?

Neem contact met de betrokken reporter of eindredacteur. Indien nodig leg je klacht neer bij de Raad voor de Journalistiek.

Als slachtoffer aan het woord? www.slachtoffersenmedia.be.