Onmiddelijk na - Gewond - Lees meer

Contacteer meteen ouders en koepel

 • De hoofdleid(st)er brengt de ouders van het gewonde lid op de hoogte (en eventueel andere familieleden) en neemt contact op met de koepelorganisatie.
 • Zorg als hoofleid(st)er dat je voldoende geïnformeerd bent over de omstandigheden van het ongeval en noteer bepaalde zaken, alvorens je contact neemt met de ouders: Wat is er gebeurd? Wie verwittigde de hulpdiensten? Welke hulpdiensten kwamen ter plaatse? Naar welk ziekenhuis werd het kind/de jongere gebracht? Welke leid(st)er ging mee naar het ziekenhuis?
 • Laat je (indien mogelijk) bijstaan door een slachtofferbejegenaar van de politie wanneer je de ouders contacteert of bij hen langsgaat. Hij kan de familie opvangen gedurende de eerste momenten.

Stel een crisisteam samen

 • Denk goed na over de samenstelling. Maak het team niet té groot, maar zorg ook dat je gebruik maakt van alle aangeboden hulp. Voor een crisisteam denken wij alvast aan de hoofdleid(st)er (en een ervaren medeleid(st)er), de vertegenwoordiger van de koepelorganisatie die jullie bij komt staan, een volwassen begeleid(st)er van de groep, ….
 • Wie is de aanspreekpersoon van het crisisteam?
 • Wie neemt welke taken op zich? Interne contacten, externe contacten, contact met de ouders van het slachtoffer, contact met de ouders van de leden die getuige waren van het ongeval (brief ondertekend door de hoofdleid(st)er en de koepelverantwoordelijke), eventueel contact met de pers.
 • Spreek duidelijk af hoelang je wacht om de informatie algemeen te verspreiden. Het is goed om niet onmiddellijk iedereen in te lichten. Neem kort de tijd om te plannen en te organiseren zodat nadien het geheel minder chaotisch verloopt. De koepelverantwoordelijke kan hierin ondersteunen.
 • Het crisisteam maakt duidelijke afspraken met de ouders van het gewonde lid. Wie vertelt wat, wanneer en aan wie? Houd hierbij rekening met de hechte vriend(in)en, vriend(in)innen, broers, zussen, neven, nichten en mogelijke andere gezinsleden in een nieuw samengesteld gezin die ook in de groep zitten.
 • Communicatie vertrekt steeds vanuit het crisisteam na overleg met de ouders van het gewonde lid. Er wordt niets gecommuniceerd zonder overleg met het crisisteam! Het crisisteam communiceert naar de aanspreekpersoon van elke leeftijdsgroep. Deze aanspreekpersoon communiceert naar de andere leid(st)ers van zijn leeftijdsgroep. Zo vermijdt men dubbele, verwarring-zaaiende communicatiewegen.
 • Zorg ervoor dat het ‘crisisteam’ goed bereikbaar is op één permanent bemand telefoonnummer.

Een eerste bezoek of contact

 • Het crisisteam neemt nog dezelfde dag contact op met de familie en maakt een afspraak voor een (zieken)huisbezoek.
 • In het eerste telefoontje en bezoek staan de gevoelens centraal.
 • Bied een tweede bezoek aan om praktische zaken te bespreken, maar respecteer de wens van de ouders.

Opvang van de groep

 • Verzamel de leden.
 • Verzamel de betrokken leeftijdsgenoten van het gewonde lid, broers en zussen, neven en nichten, hechte vriend(in)en en vriend(in)innen binnen de groep in een aparte ruimte. Geef uitleg over wat gebeurd is.
 • Elke leeftijdsgroep verzamelt zijn leden en vertelt het slechte nieuws ondersteund door het crisisteam. Vertel bondig en duidelijk wat er gebeurd is. Geef concrete en eerlijke informatie over de toestand van het slachtoffer. Laat het nieuws doordringen. Bied ruimte om vragen te stellen (Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent!) en gevoelens te uiten. Geef aan bij wie ze terechtkunnen (steunfiguur).
 • Informeer alle ouders over wat gebeurd is en hoe verdere communicatie zal gebeuren.
 • Zorg voor opvang of vervoer en begeleiding naar huis voor leden van wie de ouders niet bereikbaar waren of die hun kind niet konden ophalen.
 • Zorg goed voor jezelf, de leden en de andere betrokken leiding.
 • Informeer de leden bij wie zij voor verdere opvang terecht kunnen als ze daar behoefte aan hebben.

Meer weten? Surf naar www.rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/gewond-slachtoffer/