Onmiddelijk na het ongeval met gewonden

  • Verwittig zo snel mogelijk de ouders van het slachtoffer zodat ze het niet vernemen via de media.
  • Neem contact met je koepelorganisatie via het noodnummer.
  • Stel een crisisteam samen met één aanspreekpersoon.
  • Zorg voor opvang van de leden.
  • Vertel bondig en duidelijk wat er is gebeurd.
  • Geef ruimte voor vragen en zeg bij wie men terecht kan.
  • Zorg goed voor jezelf, de leden en andere betrokken leiding.

LEES MEER