Onmiddelijk na het ongeval met overlijden

  • Neem contact op met je koepel.
  • Stel een crisisteam samen met één aanspreekpersoon.
  • Het crisisteam verzorgt het contact met de ouders van het overleden lid en zorgt voor de communicatie met de groep.
  • Verzamel de leden en vertel het nieuws eerlijk en duidelijk.
  • Bied ruimte voor vragen en verdriet.
  • Informeer ook de ouders van de leden over wat gebeurd is en wanneer en op welke manier meer informatie zal gegeven worden.
  • Zorg voor opvang of vervoer en begeleiding naar huis voor alle leden.
  • Informeer de leden over de volgende dagen en bij wie zij voor verdere opvang terecht kunnen.

LEES MEER