Onmiddelijk na - overlijden - lees meer

De hoofdleid(st)er verwittigt de koepel op het noodnummer.

De hoofdleid(st)er brengt de ouders (en eventueel andere familieleden) op de hoogte

De hoofdleid(st)er wordt hierbij bijgestaan door iemand die de familie kan opvangen, bijvoorbeeld een slachtofferbejegenaar van de politie.

Stel een crisisteam samen (hoofdleid(st)er/koepelvertegenwoordiger...).

 • Wie is de aanspreekpersoon van het crisisteam?
 • Wie neemt welke taken op zich? Interne contacten, externe contacten, contact met de ouders van het overleden lid, contact met de ouders van de betrokken groep (brief ondertekend door de hoofdleid(st)er en de koepelverantwoordelijke), eventueel contact met de pers.
 • Spreek duidelijk af hoelang je wacht om de informatie algemeen te verspreiden. Het is goed om niet onmiddellijk iedereen in te lichten. Neem kort de tijd om te plannen en te organiseren zodat nadien het geheel minder chaotisch verloopt. De koepelverantwoordelijke kan hierin ondersteunen.
 • Het crisisteam maakt duidelijke afspraken met de ouders van het overleden lid. Wie vertelt wat, wanneer en aan wie? Houd hierbij rekening met de hechte vriend(in)en, vriend(in)innen, broers, zussen, neven, nichten en mogelijke andere gezinsleden in een nieuw samengesteld gezin die ook in de groep zitten. Zorg ervoor dat de melding aan deze personen zo rustig en sereen mogelijk verloopt.
 • Communicatie vertrekt steeds vanuit het crisisteam na overleg met de ouders van het overleden lid. Er wordt niets gecommuniceerd zonder overleg met het crisisteam!
 • Het crisisteam communiceert naar de aanspreekpersoon van elke leeftijdsgroep.
 • Deze aanspreekpersoon communiceert naar de andere leid(st)ers van zijn leeftijdsgroep. Zo vermijdt men dubbele, verwarring-zaaiende communicatiewegen.
 • Zorg ervoor dat het ‘crisisteam’ goed bereikbaar is op één permanent bemand telefoonnummer.
 • Als het om een kamp gaat, beslis dan in het crisisteam of het kamp nog kan doorgaan.

Een eerste bezoek of contact

Het crisisteam neemt nog dezelfde dag contact op met de familie en maakt een afspraak voor een huisbezoek. In het eerste telefoontje en bezoek staan de gevoelens centraal. De ouders willen tijdens een eerste gesprek vooral zoveel mogelijk informatie over wat er gebeurd is. Het crisisteam is hier best op voorbereid en verzamelt al zoveel mogelijk informatie. Ook duidelijk afspreken wat wel en (nog) niet (omdat het nog niet zeker is) gezegd wordt. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde zegt.

Bied een tweede bezoek aan om praktische zaken te bespreken, maar respecteer de wens van de ouders.

Opvang van de groep

 • Verzamel de leden.
 • Verzamel de betrokken leeftijdsgenoten van het overleden lid, broers en zussen, neven en nichten, hechte vriend(in)en en vriend(in)innen binnen de groep in een aparte ruimte. Geef uitleg over wat gebeurd is en contacteer zo snel mogelijk hun ouders.
 • Elke leidingsploeg verzamelt zijn leden en vertelt het slechte nieuws ondersteund door het crisisteam: Vertel bondig en duidelijk wat er gebeurd is. Geef concrete en eerlijke informatie. Laat het nieuws doordringen. Bied ruimte om vragen te stellen (Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent!) en gevoelens te uiten. Geef aan bij wie ze terechtkunnen (steunfiguur). Geef aan wat er die dag en de komende dagen zal gebeuren. Vraag de leden wat ze willen doen. Vergeet daarnaast niet de leeftijdsgenoten te verwittigen die op dat moment niet mee op uitstap waren, bijvoorbeeld door ziekte.

Elke leidingsploeg contacteert de ouders van zijn leden.

 • Verzamel alle ouders en geef kort info over wat gebeurd is en wanneer en op welke manier meer informatie zal gegeven worden (via een brief of een nieuw gezamenlijk moment).
 • Zorg voor opvang of vervoer en begeleiding naar huis voor leden waarvan de ouders niet bereikbaar waren of hun kind niet konden ophalen.
 • Zorg goed voor jezelf en andere betrokken leiding. Weet dat kleine zaken veel steun geven: eenvoudige woorden, gebaren of samen iets doen.
 • Informeer de leden bij wie zij voor verdere opvang terecht kunnen als ze daar behoefte aan hebben.

Meer weten? Surf naar www.rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/overleden-slachtoffer/.