Hoffelijk in het verkeer

  • Veilig op stap - JNM3
  • S&G2
  • Laat je horen. Hou ook als groep rekening met andere weggebruikers te voet of met de fiets. Wil je inhalen met de fiets, laat je bel dan rinkelen.
  • Ook een vriendelijk woord kan nooit kwaad, integendeel. Een dankjewel doet iedereen deugd!
  • Hou op een fietspad of een smalle weg zeker rekening met het kruisend verkeer. Palm niet de hele weg in, maar laat voldoende ruimte voor die andere weggebruiker.