Over groepsleid(st)er en wegkapitein

  • Veilig op stap - JRK4
  • S&G3

De wegcode omschrijft enkele zogenaamde ‘verkeersregelaars’. Dat zijn statuten die de mogelijkheid bieden om het verkeer, waar hen dat toegelaten is, mee te regelen. Politieagenten zijn het zeker niet, maar een seingever, gemachtigd opzichter, wegkapitein of groepsleid(st)er (let op, de wet heef het natuurlijk niet over de hoofdleid(st)er van je groep maar over de begeleid(st)er van een groep fietsers of stappers) mag in bepaalde gevallen wel aanwijzingen geven of het verkeer zelfs stil leggen.

Wegkapiteins kunnen grote groepen fietsers begeleiden en zijn duidelijk omschreven in de wegcode… voor groepsleid(st)ers is dat wel anders. Zij worden vermeld als begeleid(st)ers van een groep stappers maar het ‘wat en hoe’ is daarbij niet vermeld. Duidelijk is wel dat een groepsleid(st)er ‘verantwoordelijkheid’ opneemt voor de groep en de verplaatsing dus zoals het hoort ‘organiseert en begeleidt’. Op deze website kan je vinden hoe je dat doet… LEES MEER