Publicaties, links en pakketten

 • Veilig op stap - FOS6
 • FOS10
Publicaties
 • Brochure ‘Kinderen, slachtoffer van een schokkende gebeurtenis’
Boeken
 • Buijsen, H. & Buis, S. (2004). Na de klap. Gids zelfhulp voor verkeersslachtoffers en hun naasten. Nijmegen: De Stiel.
 • Keirse, M. (2003). Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo.
 • Slachtofferhulp. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2003). Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden. Tielt, Lannoo
 • Federale Overheidsdienst Justitie. Kinderen slachtoffer van het verkeer. Informatie en raadgevingen aan families van verkeersslachtoffers. Te downloaden op http://www.wegcode.be/pdf/brochures/kinderen1.pdf
 • Slachtofferhulp (Lannoo). Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden. Te downloaden op www.steunpunt.be.
Links
 • www.rondpunt.be (Rondpunt informeert en ondersteunt verkeersslachtoffers, hun omgeving en de nabestaanden van overleden slachtoffers.)
 • www.rondpunt.be/zebrawereld (Op deze boeiende kinderwebsite van Rondpunt vind je informatie, spelletjes, filmpjes … Allemaal over het thema verkeersongevallen en hun gevolgen.)
 • www.achterderegenboog.nl (Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.)
Educatieve pakketten rond rouw

Er bestaan heel wat pakketten met boeken, gedichten, knutselmateriaal ... die je als leid(st)er kan gebruiken om met de leden te praten over verlies en afscheid. Hieronder staan er enkele op een rij.