Verlenen van eerste hulp

  1. Ben je zeker dat de situatie veilig is?
  2. Heb je het bewustzijn en de ademhaling gecontroleerd?
  3. Heb je de hulpdiensten verwittigd?

Drie maal JA? Onderzoek het slachtoffer dan grondiger en verleen verdere eerste hulp. Als een slachtoffer meerdere verwondingen heeft, moet je keuzes maken. De ene wonde heeft immers dringender verzorging nodig dan de andere. Dit lijstje kan je helpen om prioriteiten te stellen:

  1. Geef absolute voorrang aan alle levensreddende technieken: zorg voor een vrije luchtweg door het slachtoffer in stabiele zijligging te leggen. Draai een slachtoffer in stabiele zijligging om de 30 minuten op de andere kant.
  2. Stelp ernstige bloedingen.
  3. Koel brandwonden af.
  4. Dek grote wonden af.
  5. Pas eerste hulp toe bij letsels aan botten, spieren en gewrichten.
  6. Verzorg de minder erge verwondingen.

Wil je meer leren over eerste hulp? Surf naar www.rodekruis.be als je een eerstehulpcursus wil volgen, of schaf je het handboek ‘Eerste hulp voor jeugdleid(st)ers’ van Jeugd Rode Kruis aan! Jeugd Rode Kruis geeft op vraag ook eerstehulpinitiaties in jouw jeugdbeweging – een must!

Boeken

Jeugd Rode Kruis (2012). Eerste hulp voor jeugdleiders. Mechelen: Jeugd Rode Kruis