Verwittigen van de hulpdiensten

Verwittig een arts als je twijfelt over de ernst van een verwonding. Misschien ken je een arts aan wie je raad kan vragen? Contacteer bijvoorbeeld je huisarts.

Als het slachtoffer ernstig gewond is of als de situatie levensbedreigend is, moet je zo snel mogelijk de hulpdiensten verwittigen via het Europees alarmnummer 112. Doe dat vooraleer je verdere eerste hulp verleent.

Het is belangrijk dat je snel en correct de hulpdiensten verwittigt en de juiste informatie doorgeeft. Zo kan de hulpcentrale de nodige hulp uitsturen: een ziekenwagen, een MUG (Mobiele Urgentie Groep), politie, brandweer…

Het nummer 112 is het Europees alarmnummer dat je in elke lidstaat van de Europese Unie kan gebruiken om dringende hulp op te roepen.

Geef volgende informatie door als je 112 belt:

Zeg wie je bent. Vertel ook dat je leid(st)er bent bij een jeugdvereniging als het ongeval zich daar voordoet.

Waar?

 • Leg uit waar de hulpdiensten verwacht worden.
 • Vermeld de (deel)gemeente, de straat en het huisnummer.
 • Zijn er opvallende herkenningspunten in de buurt, zoals een supermarkt, een benzinestation of een monument?

Laat zo nodig de hulpdiensten opwachten door iemand die hen naar de plaats van het ongeval kan leiden.

Wat?

 • Vertel wat er gebeurd is.
 • Over welk soort ongeval gaat het?
 • Is er nog ander gevaar waarvoor gespecialiseerde hulp nodig is?

Wie?

 • Vertel wie de slachtoffers zijn.
 • Hoeveel slachtoffers zijn er?
 • Is er informatie over het slachtoffer die de hulpdiensten moeten weten?
 • Is het slachtoffer bij bewustzijn? Ademt het slachtoffer normaal?
 • Zijn er andere specifieke letsels te zien? Heeft het slachtoffer bijvoorbeeld een bloeding?

Let op: haak zelf niet in, maar wacht tot de noodcentrale het gesprek beëindigt. Misschien hebben ze nog informatie nodig, en stellen ze je bijkomende vragen.