Waar in groep fietsen?

Eén tot 15 fietsers
  • Je moet verplicht op het fietspad als dat er is.
  • Het fietspad herken je aan het verkeersbord of de onderbroken witte lijnen aan beide kanten.

 

  • Op een fietspad mag je met zoveel personen naast elkaar fietsen als de breedte toelaat. Let op: andere weggebruikers mogen daarbij niet gehinderd worden.
  • Is er geen fietspad en moet je de rijbaan op, dan mag je nooit met meer dan twee naast elkaar fietsen. Kruisend verkeer moet daarbij steeds vlot door kunnen. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers bovendien achter elkaar gaan rijden als achterkomend verkeer nadert.

LET OP: Fietsen mag ook niet naast elkaar op delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor bus, tram en/of taxi.

Meer dan 15 fietsers
  • Het fietspad nemen is zeker aan te raden (maar volgens het verkeersreglement niet verplicht).
  • Fietsen mag altijd met twee (en niet meer) naast elkaar rechts op de rijbaan. Let op, je mag daarbij niet meer dan de helft van de rijbaan innemen. (Gemotoriseerd verkeer moet kunnen inhalen en kruisen).