Waar stappen?

Kleine groepen (minder dan 5 stappers) of groepen zonder begeleiding moeten stappen zoals de individuele wandelaar:

  • Maak eerst en vooral gebruik van het voetpad.
  • Kies bij gebrek daaraan voor de begaanbare gelijkgrondse bermen.
  • Als er ook geen gelijkgrondse bermen zijn mag je stappen op het fietspad (verleen er wel voorrang aan fietsers!).
  • Kan ook dat niet, dan mag je ook op de rijbaan wandelen. Stap dan zo links mogelijk en achter elkaar.

Groepen met begeleiding (minimaal vijf stappers en een leid(st)er) mogen in principe altijd op de rijbaan lopen en doen dat dan rechts (per twee). Hierbij mag niet meer dan de helft van de rijbaan ingenomen worden. Die zelfde begeleide groepen mogen ook kiezen (in functie van de veiligheid) om links op de rijbaan te lopen op voorwaarde dat iedereen achter mekaar stapt.

LET  OP: De verkeersregels maken het dus niet eenvoudig en laten de vrijheid om als begeleider van een groep stappers zelf de keuze te maken om links of rechts op de rijbaan te stappen. Wij raden alvast aan om toch de volgorde van stappen of lopen te respecteren zoals die geldt voor de groepen zonder begeleiding. Kies dus ook als groep bij voorkeur voor de bovenstaande regels voor de individuele wandelaar of loper. Als er geen voetpad, berm of fietspad is raden we aan om links achter mekaar te stappen.