Week na - gewond - lees meer

Contact met de familie van het gewonde lid

Een tweede bezoek of contact door het crisisteam

  • Wat kan de groep betekenen voor de ouders?
  • Geef voldoende aandacht aan de verzekering van je jeugdbeweging. De koepelorganisatie kan je daar heel goed bij helpen.
  • Mag het gewonde lid bezoek ontvangen?
  • Zo ja, mag de leeftijdsgroep of enkele kinderen/jongeren uit de leeftijdsgroep het gewonde lid bezoeken?
  • Zo nee, kunnen de leden op een andere manier iets doen? Tekeningen/brieven sturen, …?
  • Mag de groep een steunpagina aanmaken op de eigen website of facebook?

Aparte ruimte

  • Stel eventueel een ruimte ter beschikking voor groepsgesprekken of activiteiten in functie van het gewonde lid. Deze ruimte wordt best niet voor iets anders gebruikt en staat symbool voor het slachtoffer in de groep.
  • Voor wie? De leiding en alle leden.
  • Hoelang? Volgens noodzaak en aanvoelen van de leiding. Geef leden de tijd om deze aangrijpende gebeurtenis te verwerken op hun manier en tempo.
  • Hoe? Muziek maken/ zingen, tekeningen maken, brieven schrijven en overhandigen aan de ouders die ze kunnen meenemen, ruimte laten voor vrij initiatief van de leden. Steeds de mogelijkheid bieden om tijdens een activiteit naar een aparte ruimte te gaan om even alleen te zijn. Dat blijft ook bij de volgende activiteiten belangrijk.

Let op: Kinderen verwerken aangrijpende gebeurtenissen anders dan volwassenen. Die willen er voortdurend over praten. Kinderen passen het in hun spel in. Soms lijkt het of een drama hen niet raakt, maar dan blijkt het in hun spel terug te komen.

Meer weten? Surf naar www.rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/gewond-slachtoffer/.