Week na - overlijden - lees meer

Contact met de familie van het overleden lid
Een tweede bezoek of contact door het crisisteam

 • Wat kan de groep betekenen voor de ouders?
 • Mag de groep een laatste groet brengen? Ook kinderen die dit willen doen, mogen hiervan zeker niet worden weerhouden. Het zien van het slachtoffer kan hen immers helpen in het komende rouwproces. Dwing echter niemand. Gaat er een leid(st)er mee?
 • Mag de groep een herdenkingspagina op de site/rouwgroep op facebook aanmaken waarop de leden steun kunnen betuigen aan de familie en aan elkaar?
 • Mag de groep een wake organiseren?
 • Mag de groep helpen bij het organiseren van de afscheidsplechtigheid?
 • Mag de groep de afscheidsplechtigheid bijwonen?
 • Mag de leeftijdsgroep actief meewerken aan de afscheidsplechtigheid?
 • Mogen er teksten gelezen worden door de groep (leiding en/of leden) op de afscheidsplechtigheid?
 • Kan de groep muziek brengen tijdens de afscheidsplechtigheid?
 • Mag de groep de groepsoutfit aandoen tijdens de afscheidsplechtigheid?
 • Mag de groep een bloemstuk of sjorwerk maken?
 • Kunnen er extra herdenkingskaartjes voor de groep worden gemaakt?
 • De groep kan eventueel financieel tussenkomen of ze kopiëren.

Aparte ruimte

 • Stel een ruimte ter beschikking voor groepsgesprekken en bezinningsmomenten in de loop van de rouwperiode. Deze ruimte wordt best niet voor iets anders gebruikt en staat symbool voor de lege plaats(en) in de groep.
 • Voor wie? De leiding en alle leden.
 • Hoelang? Volgens noodzaak en aanvoelen van de leiding. Geef leden de tijd om het verdriet te verwerken op hun manier.

Let op: Kinderen verwerken aangrijpende gebeurtenissen anders dan volwassenen. Die willen er voortdurend over praten. Kinderen passen het in hun spel in. Soms lijkt het of een drama hen niet raakt, maar dan blijkt het in hun spel terug te komen.

Hoe?

 • Praten over of neerschrijven van herinneringen aan het overleden lid in een rouwregister/op een briefje die een schoendoos wordt gestoken. (nadien overhandigen aan de ouders)
 • Muziek maken/ zingen
 • Tekenen
 • Inrichting lokaal (op vrijwillige basis): foto, tekst, bloem, kaars, rouwregister …
 • Ruimte voor vrij initiatief van de leden.
 • Benut de kwaliteiten en inzet van groepsleden en hun ouders: jong en oud. In tijden van verdriet willen veel mensen iets doen. Dat helpt hen bij het verwerken. Praten is nuttig en gewenst, maar werken en helpen zijn dat even zeer. Juist hierdoor zijn mensen elkaar tot steun en het helpt hen hun verdriet en emoties een plaats te geven.
 • Steeds de mogelijkheid bieden om tijdens een activiteit naar de ruimte te gaan om even alleen te zijn. Dat blijft ook bij de volgende activiteiten belangrijk.

Informatie

Als de eerste stappen genomen zijn en de situatie duidelijker is, kan je nog eens nagaan of alle betrokkenen geïnformeerd zijn en voldoende informatie en steun kregen. Besteed voldoende aandacht aan een goede opvang van diegenen die het overleden lid het best kenden.

Een lijstje van de belangrijkste personen en diensten:

 • De leiding van het desbetreffende lid;
 • Het crisisteam;
 • De ouders van het overleden lid of andere personen die een ouderrol vervullen;
 • Broers, zusjes, neven en nichten, gezinsleden in een nieuw samengesteld gezin die in de groep zitten;
 • Hechte vriend(in)en van het overleden lid (ook uit andere leeftijdsgroepen);
 • De voltallige leidingsploeg;
 • De leeftijdsgenoten;
 • De andere leden;
 • De ouders van de andere leden;

Meer weten? Surf naar www.rondpunt.be/na-een-verkeersongeval/overleden-slachtoffer/.